Tag标签 | 站点地图 | 收藏本站
浏览量

藏剑现世 《剑网3》橙色武器华丽图鉴

作者:admin 发布时间:2019-04-30

  古枪焚海,古之神匠比吕于苍山名湖无尽海手制,此枪出世之日,枪体之精火焚干无尽海之水,故名之焚海。焚海枪身为深海沉蓝铁锻打,通体湛蓝,如水波流动其上,枪首三锋五刃,系银鬃缨。

  焚海自古以来,斩将盈野,一枪刺出,尖啸之音令神哭鬼嚎,宛若大漠飞沙。此枪本为大唐皇庭收藏,后被恶人谷柳公子盗出。

  唐初名将李靖爱枪,以爱妻张初尘之名名之,铁枪红缨,蛇刺斧翅,枪首镶入北地白刚磁;枪尾嵌有燕翼纹金刃,李靖持此枪,倾军之力亦不得破之。传说初尘枪内深藏了对爱侣衷心守护之意。

  寒铁冰魄,剑身异常坚固,为昆仑雪域冰魄辅以上品寒铁制成,剑体晶莹透明,剑身上传来阵阵寒气,侵人骨髓。

  寒铁冰魄为昆仑镇派双宝之一,传说是第一代掌门深入昆仑极寒之地取千年冰魄中及共生寒铁炼制。“恶人谷惨变”后为恶人谷所夺。

  隋代奇匠洛斑手制。赤炼剑柔钢所制,通体胭红,剑身分为七节,首尾相连,合成一剑;蓝翼剑长二尺二寸,剑柄较短,剑刃甚长,乃精金揉合若参山青银打造。赤练剑在深厚内力逼迫之下,剑身七节脱开延展,更可在尖端勾挂碧翼剑,婉转如意,隔空伤敌。

  碧王青君二剑之一,乃大魏神工司空圣为绝代剑侠碧王亲手打造之剑,司空圣以蓝焰地火神炉炼碧王青君剑,炼成之后,炉中蓝焰尽数凝入两剑之中,剑生炉毁,从此世间再无蓝焰神炉。碧王剑之重远超凡俗,非天生力士者难以运使自如。

  碧王青君二剑之一,乃大魏神工司空圣为不世剑手青君亲手打造之剑,司空圣以蓝焰地火神炉炼碧王青君剑,炼成之后,炉中蓝焰尽数凝入两剑之中,剑生炉毁,从此世间再无蓝焰神炉。

  青君曾持此剑横扫大魏,三十二年无抗手。藏剑山庄广收天下神剑,青君曾为叶炜所用,后叶炜得无双剑,取而代之。

相关阅读

推荐阅读

友情链接

Copyright © 2012-2016 奇幻城娱乐 Corporation, All Rights Reserved. 版权所有©奇幻城娱乐

备案号:豫ICP备11024441号-16